رابطه حرارت و ماندگاری کابینت ممبران

رابطه حرارت و ماندگاری کابینت ممبران  قائدتا چسب مخصوص ممبران تا دمای ۸۵ درجه سانتی گراد در برابر گرما مقاوت میکند اما این موضوع مشروط به دو نکته است ۱ – عملیات چسب کاری کاملا اجرا گردد و از چسب به اندازه کافی استفاده شود. ۲ – از چسب مخصوص ممبران و نوع مرغوب آن […]