طراحی ستون داخل منزل

ستون ها فقط عناصر سازه ای نیستند که وزن ساختمان را تحمل می کنند. آنها ویژگی های معماری هستند که می توانند شخصیت و جذابیت بصری را به فضای داخلی خانه شما اضافه کنند. با این حال، بسیاری از صاحبان خانه مطمئن نیستند که چگونه ستون ها را در طرح کلی طراحی خود ترکیب یا تقویت کنند. چه […]