انواع منبت

منبت کاری یکی از هنر های اصیل و قدیمی ما ایرانیان می باشد و از زمان های قدیم برای زینت بخشیدن به خانه و وسایل خانه از این هنر اصیل استفاده می شد. اینکه میزان برجستگی در هنر منبت به چه میزان باید باشد بستگی به هنر منبت کار دارد و محدودیتی در این زمینه […]