تعمیر درب کابینت

کابینت های آشپزخانه در معرض رطوبت و دمای بالا هستند، بنابراین به راحتی می توانند ترک بخورند. علت ترک خوردن کابینت چیست؟ ترک ممکن است در هر پانل کابینت ایجاد شود، اما رایج ترین مناطق برای ترک خوردن در اطراف درها یا نزدیک لولاها، در گوشه ها یا جایی که پانل ها روی هم قرار […]