تمیز کردن درهای کابینت

کابینت از مهم ترین اجزای هر آشپزخانه ای است. علاوه بر این که کابینت ها محل نگه داری ظروف و وسایل آشپزخانه هستند، در زیبایی و تکمیل دکوراسیون منزل نیز نقش بسیار مهمی دارند. در انتخاب کابینت باید دقت داشت که سبک آن ها با سبک دیگر وسایل منزل یکسان باشد و رنگ آن ها […]