خرید درب اچ دی اف

درب HDF  چیست؟ درب هایی با تخته فیبر چگالی بالا یک محصول چوبی مهندسی شده است که به ماده ترجیحی برای درب های رنگ شده تبدیل شده است. چرا؟ تمام ویژگی های چوب جامد را دارد اما بسیار پایدار است، سطح صافی را برای رنگ آمیزی ارائه می دهد و از رنگ آمیزی درب چوب […]