ستون های سنگی

بازسازی اجزای فضای داخلی در طراحی ساختمان ها با توجه به محاسبات سازه ای گاهی استفاده از ستون در فضای داخلی و خارج از دیوار، اجتناب ناپذیر است. در چنین موقعیتی ستون ها در میان فضای نشیمن خانه به شدت خودنمایی خواهند کرد. بنابراین باید فکری به حال آنها کرد تا ظاهری زیباتر و خوشایند […]

یکی از مشکلاتی که ممکن است بعضی از خانه ها داشته باشند ستون وسط خانه می باشد. ممکن است این ستون فضای خانه را بسیار اشغال کند و زیبایی هم نداشته باشد. نمی توان این ستون هار حذف کرد چون برای استحکام خانه ضروری هستند. حال این پرسش مطرح می شود که با ستون های […]