ویژگی های کتیبه چوبی

کتیبه چوبی پرده که با نام های تاج پرده ، کتیبه منبت چوبی و قاب پرده بکار می رود یک بخش تزیئنی در قسمت بالا و بخش رو به روی پرده نصب می گردد که وجود کتیبه چوبی هم به ظاهر منزل شما زیبایی می بخشد و هم اینکه مانع از نمایش چوب پرده و… […]