پایه نرده منبت چوبی

پایه نرده منبت چوبی چیست و چگونه ساخته می شود؟ در ابتدا با بگوییم که نرده درمواردی برای جداسازی فضاهای نیمه باز استفاده می شود و جزو دکوراسیون منزل به حساب می آید. استفاده از هنر اصیل منبت کاری برای ساخت نرده باعث شده زیبایی دوچندانی داشته باشند. نرده های منبت کاری شده از جنس […]