کابینت هایکلاس

اندازه تاج کابینت : تاج ها ابعاد مختلفی دارند که هر کدام با توجه به نوع کابینت ساخته شده متفاوت می باشد. اندازه ی تاج کابینت می تواند از ۳ تا ۱۵ سانتی متر متغیر بوده و بر اساس نوع سبک کابینت مورد نظر، اندازه ی آنها تعیین می شوند. در کابینت های کلاسیک اندازه ی […]

کابینت هایگلاس چیست؟ کابینت ها مهم ترین اجزای آشپزخانه هستند و در واقع محیط آشپزخانه توسط آن ها تعریف می شود. طرح و رنگ کابینت ها باید با سایر اجزای محیط همخوانی داشته باشد تا ظاهری جذاب ایجاد نماید. اگر قصد خرید و یا تعویض کابینت داشته باشید، دغدغه ی شما انتخاب از میان انواع […]