پاخور کابینت نئوکلاسیک

پاخور کابینت یکی از بخش های دکوراتیو کابینت است که علاوه بر زیبایی مزایای زیادی نیز به همراه دارد که در ادامه با کاربرد و مزایای پاخور کابینت نئوکلاسیک می پردازیم. پاخور کابینت درواقع یک یراق است که زیر کابینت نصب می شود تا محل قرار گیری پنجه پا را زیر کابینت نئوکلاسیک ایجاد کند […]